Интернет

Фирмата осигурява интернет свързаност посредством съоръжения използващи безжична връзка(антена,“радио“ приемник).

Главна цел е да се изгради трасе до клиента като се предостави услуга с висока степен на постоянство и стабилност.

Извършва всякакъв тип услуги от окабеляване на малки помещения до конфигуриране на „сървъри“ в зависимост от нуждите и желанието на клиентите.

Списък с населените места където „Ро и Ни“ има покритие можете да видите тук.